Centrální vysavače od Electroluxu jsou nejlepší

Pondělí 21 Říjen 2013 13.09

V dnešní době máme stále markantnější nárůst instalací centrálních vysavačů do našich domácností, do průmyslových budov i továren. Centrální vysavače jsou navrženy ke mnohem kvalitnějšímu odstranění nečistot a zbytků z domácností. Princip spočívá v tom, že jsou nečistoty posílány přes trubky umístěné ve zdích. Prvními na řadě jsou však zásuvky ve stěně, které jsou umístěny v rozumné vzdálenosti, do kterých připojíme vysavač. Centrální jednotka je obvykle instalována typologicky v suterénu, garáži nebo ve sklepě. Vstupy jsou instalovány v soklových lištách v celé budově (v průměru jeden přívod na 600 čtverečních stop). Proto je tedy vysávání naprosto jednoduché, stačí jen zastrčit sací hadici do zásuvky a o více se nestarat, již žádné přenášení těžkého přístroje či neustálé rozmotávání elektrické šňůry.

Tento způsob vysávání je opravdu velmi výkonný a se stoprocentním vysátím veškeré špíny, prachu a alergenů snižuje tak rapidně i alergické obtíže. Navíc jde oproti běžným přenosným vysavačům o velmi tiché zařízení. Montáž pro centrální vysavače se zpravidla děje už během hrubé stavby, kdy se trubky pohodlně vloží do zdi, ovšem dodatečná montáž je samozřejmě též možná.

Firma Electrolux Group je považována na světovém trhu ve svém oboru mezi špičku a není tedy pochyb o tom, že jí právem patří více než 50 procentní podíl na celosvětovém prodeji. Zákazník ocení především velmi vysoký sací výkon, dlouhodobý bezproblémový a bezúdržbový provoz, osvědčenou konstrukci, garantovaný servis a skvělou spolupráci. Tato firma Vám nabízí kvalitní osvědčené produkty s vypracovaným návrhem potrubního systému, dodávku i montáž.

Komentáře: 7 »

 1. komentář by Veronik — 20. 9. 2014 @ 5.06

  Zdravedm oponenta.*Lepšed přestup tepla bude u širokfdch kotlů ohředvanfdch jen zedspou. Ale pokud je zahředve1n celfd užitnfd objem vaře1ků je jeho přestup daleko lepšed u ne1dob štedhlfdch.Vaře1k male9 vfdšky a velke9ho průměru me1 proto opodstatněned jen v tomto předpadě a taky dost často v faspoře medsta, když je nad něj potřeba umedstit dlouhou rektifikačned kolonu. (Ale ta většinou začedne1 zaředzenedm omezujedcedm vniknuted pěny do ned…..) Nic jine9ho v tom nened!A vyššed tvorbu pe1ry v jednotce času bych už vůbec neřešil. A odpařovaced plochu taky ne. Ta je v těch předpadech zanedbatelne1. A taky paledrna nened teple1rna a ani parned stroj!A ještě uvedu pe1r čedsel, srovne1ned užitnfdch objemů dvou kotlů o celkove9m objemu cca 200l:A – f8 50cm, vfdška 100cm B- f8 70cm, vfdška 51cmUžitnfd objem při obecně doporučene9m plněned ze 3/4 vfdšky sice zůstane stejnfd, cca 150l, ale vfdška od hladiny kvasu k vedku je u kotle A – 25cm a u kotle B jen 13cm. A to je v předpadě pěněned při 1D dost velkfd rozdedl!*A komerčned vfdrobci pěstitelskfdch pe1lenic apod. u ne1s i ve světě nabedzejed většinou kotle štedhlejšed. Ale to nened můj argument pro tuto diskusi.*A taky to neme1 nic společne9ho s diskutovanou vfdškou a šedřkou vaře1ku.Vfdrobcům jde o marketing a snahu se odlišit od konkurence. A tak i někdy prezentujed absolutned nefunkčned nesmysly…Každfd si to proto mused se1m přebrat a nic slepě nekopedrovat…A před započetedm stavby udělat pe1r „laboratornedch zkoušek“, co vlastně potřebuje a jak se co chove1..Rafael.

 2. komentář by link — 20. 9. 2014 @ 18.18

  Zdravím oponenta.*Lepší přestup tepla bude u širokých kotlů ohřívaných jen zespodu. Ale pokud je zahříván celý užitný objem vařáků je jeho přestup daleko lepší u nádob štíhlých.Vařák malé výšky a velkého průměru má proto opodstatnění jen v tomto případě a taky dost často v úspoře místa, když je nad něj potřeba umístit dlouhou rektifikační kolonu. (Ale ta většinou začíná zařízením omezujícím vniknutí pěny do ní…..) Nic jiného v tom není!A vyšší tvorbu páry v jednotce času bych už vůbec neřešil. A odpařovací plochu taky ne. Ta je v těch případech zanedbatelná. A taky palírna není teplárna a ani parní stroj!A ještě uvedu pár čísel, srovnání užitných objemů dvou kotlů o celkovém objemu cca 200l:A – ø 50cm, výška 100cm B- ø 70cm, výška 51cmUžitný objem při obecně doporučeném plnění ze 3/4 výšky sice zůstane stejný, cca 150l, ale výška od hladiny kvasu k víku je u kotle A – 25cm a u kotle B jen 13cm. A to je v případě pěnění při 1D dost velký rozdíl!*A komerční výrobci pěstitelských pálenic apod. u nás i ve světě nabízejí většinou kotle štíhlejší. Ale to není můj argument pro tuto diskusi.*A taky to nemá nic společného s diskutovanou výškou a šířkou vařáku.Výrobcům jde o marketing a snahu se odlišit od konkurence. A tak i někdy prezentují absolutní nefunkční nesmysly…Každý si to proto musí sám přebrat a nic slepě nekopírovat…A před započetím stavby udělat pár "laboratorních zkoušek", co vlastně potřebuje a jak se co chová..Rafael.

 3. komentář by legal aspects — 7. 10. 2014 @ 3.50

  Clear, informative, simple. Could I send you some e-hugs?

 4. komentář by cheap online auto insurance quote — 13. 1. 2015 @ 12.48

  That’s a cunning answer to a challenging question

 5. komentář by Aurilene — 23. 2. 2015 @ 9.06

  Liz is not just ANY page turner. Liz is the Heifetz, the Pavarotti, the velraibte Yo-Yo Ma of page turners. She is the kind of page turned who, if I was completely fumbling a difficult passage, would suddenly have an uncontrollable puking fit so as to draw attention away from my screwup. She also knows exactly how many pieces of you might need at intermission. At least that’s my experience; your mileage may vary One last bit of clothing advice for page turners: No dangly loose jackets. I once played a whole violin recital with silk caressing my left cheek at every turn. I’m not saying I didn’t enjoy it, but it was kind of distracting.

 6. komentář by generic viagra — 2. 3. 2015 @ 11.55

  This makes everything so completely painless.

 7. komentář by generic levitra 10 mg — 2. 3. 2015 @ 14.06

  Check that off the list of things I was confused about.

RSS komentářů k tomuto příspěvku. TrackBack URI

Napsat komentář