Nabídky práce, brigád na Megainzerci.cz

Úterý 25 Prosinec 2012 17.33

Inzerce práce na Megainzerci.cz funguje jako inzertní portál nabídek a poptávek práce, brigád. Inzerce je určena jak pro soukromé osoby, tak pro pracovní agentury. Vkládání inzerce práce je zdarma, velice jednoduché a rychlé. Při vkládání inzerce práce, brigád máte na výběr, zda chcete vložit inzerát zdarma nebo inzerát placený. Výhodou placených inzerátů je automatické posunutí inzerátu dopředu při vložení a jeho zvýraznění. Při tomto typu inzerátu stačí pouze zaslat SMS kód v kroku podání inzerátu a veškeré výhody se automaticky nastaví. U placeného inzerátu máte také na výběr i další výhody jako např. uvedení www stránky, vícero fotografií, editace inzerátu, export na partnerské inzertní portály práce, brigád. Cena této služby je pouze 20 Kč.

Službou exportu na partnerské portály získáte cílenější zatřídění inzerátů, pokud správně a pravdivě vyplníte lokalitu inzerce práce. Spolupracujeme s několika dalšími servery, které jsou zaměřené na lokální oblasti. Proto stránky s inzercí práce v Praze, práce v Ostravě, práce v Brně aj. mohou zobrazovat váš inzerát práce a brigád. Některé stránky jsou i placené, ale díky naší službě, můžete inzerát umístit i na tyto stránky s lokální inzercí práce a brigád.

Pro pracovní agentury, personální agentury, zprostředkovatelé brigád nabízíme VIP účet pro správu a hromadné vkládání inzerátů volných pracovních míst, brigád, které mají v nabídce. Služba funguje jako podpora inzerce práce a brigád po internetu. Pro využívání této inzerce je potřeba se nejprve zaregistrovat. Poté je potřeba uhradit částku za zřízení účtu a přístup k veškerým službám, které se inzerentům volných pracovních míst a brigád nabízí.  Oproti placeným inzerátům, můžete u této služby využít rotaci inzerátů na hlavní straně, hromadné vkládání inzerátů, podrobné statistiky a přednostní výpis v kategoriích.

1 komentář »

  1. komentář by Celestino — 21. 9. 2014 @ 8.25

    Pavel_52 Jsem takc3a9 jednc3adm z povedenc3bdchDobrc3bd den. Naprosto stejnc3bdm zpc5afsobem jsem byl ovsloen letc3a1c48dkem, vsunutc3bdm za stc49brac48d: Vc3bddc49blek, Ac5bd 5000,e28093 Kc48d. mc49bsc3adc48dnc49b, za umc3adstc49bnc3ad reklamy na Vac5a1em autc49b a pc599ipojenc3a9 tel. c48dc3adslo.Tehdy se tato firma jec5a1tc49b jmenoala e2809eBESTOUTDOORS.cze2809c, nync3ad e2809eBEZREKLAMKYe2809c. Nezaplatil jsem jim ani korunu, ale jejich vydc3adrc3a1nc3ad a neustc3a1lc3a9 zvyc5a1ovc3a1nc3ad poc5beadavkc5af nebralo konce. Vc5a1e pc599erostlo ac5be do stc3a1dia, kdy mne oslovila vymahac48dskc3a1 firma e2809ePROMOTION s. r.o.e2809c, zastoupena JUDr. Pavlem Budilem, kterc3bd (c48dirou nc3a1hodou), bydlc3ad v Benec5a1ovc49b u Prahy v tc49bsnc3a9 blc3adzkosti Okresnc3adho soudu. Tento mazanc3bd pc3a1n sdc49blil, c5bee poc5beaduje financ48dnc3ad c48dc3a1stku, kterou odkoupil od firmy BESTOUTDOORS.cz. a to vc5a1e, se znac48dnou pc599irc3a1c5bekou. Upozornil jsem ho, c5bee nikomu nejsem nic dluc5benc3bd, od nikoho jsem si nic nepc5afjc48dil a tak tedy jeho poc5beadavek nepovac5beuji za oprc3a1vnc49bnc3bd. Nc3a1sledovalo pc599edvolc3a1nc3ad. Kam jinam, nec5be k Okresnc3admu soudu v Benec5a1ovc49b, kde mc49bl bc3bdt jeho poc5beadavek projednc3a1n. Vc3bdraz e2809eprojednc3a1ne2809c, je silnc49b nadnesenc3bd. v podstatc49b se jednc3a1 o o to, c5bee samosoudkync49b Mgr. c5a0tc49bpc3a1nka Broc5beovc3a1 pc599ec48dte poc5beadavek pc599c3adtomnc3a9ho JUDr. Pavla Budila, prohlc3a1sc3ad ho za e2809eoprc3a1vnc49bnc3bde2809c a to bez ohledu na vc3bdhrady a upozornc49bnc3ad, c5bee se vlastnc49b jednc3a1 o pc599iznc3a1nc3ad nc3a1roku na podc3adlnictvc3ad z podvodu a nc3a1mitky, c5bee se jednc3a1 o mc3adstnc49b nepc599c3adsluc5a1nc3bd soud, zde vydc3a1vc3a1 rozhodnutc3ad ve vc5a1ech pc599c3adpadech z celc3a9 republiky a to bez moc5benosti odvolc3a1nc3ad. Cituji jejc3ad slova: Jc3a1 rozhoduji, jak chci a vy s tc3adm nic neudc49blc3a1te, zc3a1kon mi to dovoluje a odvolc3a1nc3ad nenc3ad pc599c3adpustnc3a9. Ani ne za deset minut jste venku, takto vyc599izuje celc3a9 skupiny podvedenc3bdch a zisk z podvodc5af, je legalizovc3a1n. Potc3a9, povedenc3bd JUDr. pc599edc3a1 vymoc5beenc3ad poc5beadavku dalc5a1c3ad osobc49b, kterc3a1 je v tomto c599etc49bzci podvodnc3adkc5af a tou je jeho pc599c3adtel, JUDr. Pazderka exekutor, tentokrc3a1t z Pc3adsku. Ten si takc3a9 nc49bco hodnc49b pc599irazc3ad a tak si celc3a1, povedenc3a1 partic48dka c599c3a1dnc49b mastc3ad kapsy a nejsou to c5bec3a1dnc3a9 drobnc3a9. Podle toho, co se doc48dc3adtc3a1m, se jednc3a1 o miliony.Jednc3a1 se tedy bez pochyb o organizovanou zloc48dinnou skupinu, se kterou soudy, ani policie tc3a9to republiky, nehodlajc3ad nic dc49blat a tic5a1e ji podporujc3ad.NA NIC NEc48cEKEJTE A OKAMc5bdITc49a PODEJTE TRESTNc38d OZNc381MENc38d!!!Zc381KONY Tc389TO ZEMc49a, JSOU NASTAVENY TAK, c5bdE SE Vc381S V PODSTATc49a TITO ZLOc48cINCI NEMUSc38d NA NIC PTc381T A KLIDNc49a SI VEZMOU CO CHTc49aJc38d.V opac48dnc3a9m pc599c3adpadc49b, by byl brc3a1n na zc599etel c2a7 209 tr. zc3a1k. (podvod) a nic podobnc3a9ho, by nebylo moc5benc3a9 beztrestnc49b provc3a1dc49bt.Pc599eji Vc3a1m c3baspc49bch. Jc3a1 jsem prc3a1vc49b dnes obdrc5beel oznc3a1menc3ad o zahc3a1jenc3a9 exekuci na dc5afchod.Pavel

RSS komentářů k tomuto příspěvku. TrackBack URI

Napsat komentář