Filatelie je skvělé hobby pro všechny lidi

Středa 12 Září 2012 9.41

Filatelie obecně je obor, který se zabývá poštovními známkami a kolky, jejich vzhledem, výrobou a použitím po jejich vydání poštovními úřady. I přesto, že mnozí lidé přirovnávají filatelii se sbíráním známek, samotný termín filatelie má poněkud širší pojem. Například filatelista může studovat velmi vzácné známky a ani nepředpokládá, že je bude vlastnit.

Naše firma Pevinx, s.r.o. se zabývá těmi nejvyhledávanějšími a nejžádanějšími položkami v České republice, tedy oblast Československa I., Československa II., Protektorátu, České a Slovenské republiky.

Na našich internetových stránkách naleznete opravdu nepřeberné množství položek, některé z nich dosahují i vysoké cennosti.

Veškeré položky z filatelie jsou zasílány nejen poštou ( platba předem na účet a dobírkou), ale je samozřejmě možné si zboží vyzvednout u nás v centru Prahy, kde všechno vystavené zboží viditelné na internetu je připraveno k okamžitému vyzvednutí. Po zaplacení při volbě platbou předem odesíláme zboží nejpozději následující pracovní den. Zásilky rozesíláme po celém světě.

Veškeré filatelistické (případně numizmatické) zboží také vykupujeme. Ohodnocení je, v případě následného výkupu, zdarma!!

Velmi rádi uvítáme zákazníky nejen ze Slovenska, ale i okolních zemí. Vlastníme i slovenský účet, na který je možné platit předem v eurech. Nabízený filatelistický (a případně numizmatický) materiál je vždy v deklarované kvalitě.

 

 

 

 

 

 

Komentáře: 4 »

 1. komentář by Erika — 20. 9. 2014 @ 0.10

  Podľa mňa ze1kladnou ote1zkou fungovania ZSF je proble9m s jeho prežitedm a ďalšou exoitencisu, čo bolestne sfavised s ekonomickou stre1nkou a formami akou sme schopned financie na jeho činnosť zedskať. Na rf4znych ff3rach som uviedol, že ma až mrazed pri spomienke na posledne9 VZ ZSF, kde nikoho ani len nenapadlo o tejto životne df4ležitej a nadovšetko najze1kladnejšej ote1zke hovoriť, diskutovať a hlavne snažiť sa ne1jsť možne9 cesty riešenia. Dokonca ani jedinfd kandidujfaci na predsedu nepovažoval za potrebne9 (alebo nebol schopnfd?) predložiť, čo i len jednu vetu o tom ako si fungovanie ZSF v budfacnosti predstavuje a teda, či doke1že (aspoň teoreticky) udržať ZSF pri živote. Pedšem o tom aj preto, lebo som sa pred niekoľkfdmi dňami ope4ť pracovne stretol so ze1stupcami SP/POFIS, ktored mi neoficie1lne tlmočili svoju nespokojnosť so spre1vanedm ZSF voči nedm a zvažujfa prehodnotenie vysokej provedzie za predaj noviniek a vre1tiť sa na pf4vodnfa faroveň a hlavne ďalej pokračovať formou zmluvy o spolupre1ci. A to aj napriek tomu, že zmluva je pre nich zložitejšia. Sfa jednoducho frustrovaned z toho..

 2. komentář by viagravendors.com — 20. 9. 2014 @ 18.20

  Podľa mňa základnou otázkou fungovania ZSF je problém s jeho prežitím a ďalšou existenciou, čo bolestne súvisí s ekonomickou stránkou a formami akou sme schopní financie na jeho činnosť získať. Na rôznych fórach som uviedol, že ma až mrazí pri spomienke na posledné VZ ZSF, kde nikoho ani len nenapadlo o tejto životne dôležitej a nadovšetko najzákladnejšej otázke hovoriť, diskutovať a hlavne snažiť sa nájsť možné cesty riešenia. Dokonca ani jediný kandidujúci na predsedu nepovažoval za potrebné (alebo nebol schopný?) predložiť, čo i len jednu vetu o tom ako si fungovanie ZSF v budúcnosti predstavuje a teda, či dokáže (aspoň teoreticky) udržať ZSF pri živote. Píšem o tom aj preto, lebo som sa pred niekoľkými dňami opäť pracovne stretol so zástupcami SP/POFIS, ktorí mi neoficiálne tlmočili svoju nespokojnosť so správaním ZSF voči ním a zvažujú prehodnotenie vysokej provízie za predaj noviniek a vrátiť sa na pôvodnú úroveň a hlavne ďalej pokračovať formou zmluvy o spolupráci. A to aj napriek tomu, že zmluva je pre nich zložitejšia. Sú jednoducho frustrovaní z toho..

 3. komentář by viagra online without prescription — 28. 2. 2015 @ 15.08

  Wow! Talk about a posting knocking my socks off!

 4. komentář by safe online pharmacies in canada — 22. 10. 2018 @ 13.07

  top rated online canadian pharmacies

RSS komentářů k tomuto příspěvku. TrackBack URI

Napsat komentář